Handlingspakken

Vi arrangerer praktik med sikkerhed for uddannelse eller ansættelse. Vi hjælper med ansøgninger og CV. Vi hjælper med papirarbejdet ift. SU etc. Vi formidler jobs. Vi støtter op i processen – især når forandringerne ”gør ondt”.

Med Handlingspakken omsætter vi alle hensigter, ønsker og målsætninger til konkret forandring i borgerens liv. Pakken har en forløsende effekt på borgeren, men omfatter samtidig elementer, der kan gøre borgeren usikker og bekymret. Derfor er det centralt, at vi som mentorer er tydeligt til stede og støtter godt op, når ønskerne om forandring bliver til virkelighed og hverdag.


Den typiske situation
Borgeren er enten via en kommunal indsats eller via tidligere indsatser fra Massesson kommet så langt i sin udvikling, at han eller hun er uddannelsesparat og/eller jobparat. Evt. misbrug er under kontrol og mismod er erstattet af forventning og glæde ved at have ”rykket sig”.


Den effektive indsats

Handlingsindsatsen er først og fremmest operationel. Populært sagt er der styr på det indre, nu gælder det alt det ydre:

  • Vi hjælper med CV.
  • Vi hjælper med ansøgning om kurser og uddannelse.
  • Vi hjælper med praktik- eller jobansøgning.
  • Vi finder praktik med sikkerhed for ansættelse.
  • Vi finder praktik med sikkerhed for uddannelse.
  • Vi hjælper med at ansøge om SU.
  • Vi finder relevant praktik indtil job- eller uddannelsesstart.

Derudover hjælper vi borgeren til præsentabel fremfærd, og for borgere for hvem det kan være en udfordring hjælper vi også med at fremstå velsoignerede.

Endelig fokuserer vi på, at borgeren ”har sjælen med sig”. Alle forandringerne kan være udfordrende. Derfor er vi til rådighed med støtte, så borgeren kan finde sig godt til rette i alle de nye sammenhænge.


Handlingspakkens mål: Hverdag uden støtte

Når vi afslutter handlingsindsatsen, bør borgeren være selvkørende i forhold til uddannelse eller beskæftigelse, samt være fri af evt. misbrug.

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor borgeren har behov for en efterværnsindsats eller fastholdende dialog med mentor. I disse tilfælde vil indsatsen omfatte en til tre samtaler om måneden i en periode.