Målsætningspakken

Vi hjælper borgeren med at sætte mål for uddannelse, praktik og/eller job. Vi trækker på vores net af arbejdspladser og ”skaber kontakter”. Vi overvejer kurser og tests. Og vi fastholder borgeren i den gode proces.

Borgeren er i kraft af hidtidige indsatser fokuseret på en ny retning i tilværelsen. Han eller hun er desuden så beslutsom og mentalt stærk, at der kan formuleres egentlige mål for forandringen.


Den typiske situation

Borgeren har enten via en kommunal indsats eller via tidligere indsatser fra Massesson opnået styrke, selvværd og optimisme til, at motivationen kan omsættes til målsætninger.

Borgeren tror nu på sig selv, han eller hun er afklaret og sikker på, at forandringen kan lykkes.


Den effektive indsats

Målsætningsindsatsen er indledningsvist strategisk, men vi prioriterer meget hurtigt det operationelle. Det kommer fx til udtryk ved at formidle kontakt til praktik- og arbejdspladser, ved at sikre gennemførelse af evt. misbrugsbehandling, ved at styrke og støtte op om et godt socialt liv.

Samtidig udrydder vi de sidste barrierer og hjælper til med praktiske forhold omkring forandringen – det kan være boligsituation, gæld, dialog med bank, forsikringsselskab og myndigheder.


Målsætningspakkens mål: Plan for forandring og konkret handling

Med målsætningspakken nærmer borgeren sig feltet af konkret handling. Vi formulerer sammen en step by step plan for forandringen, og vi timer hver enkelt aktivitet eller handling.

  • Hvornår skal CV være klar?
  • Mangler vi nogen informationer?
  • Hvornår skal praktik- eller jobansøgning være klar?
  • Hvor ofte skal evt. misbrugsbehandling finde sted – og hvordan?
  • Hvad med budget for husleje, varme, el etc.?
  • Er der nogle relevante kurser – måske på VUC?
  • Kunne det være relevant at blive FVU-testet?
  • Hvor er der egnede grundforløb, og er der behov for at tale med en UU-vejleder?
  • Etc.