‘Mod Job’

– Massessons eget værksted for borgere på vej mod job –

For borgere i ressource- eller afklaringsforløb kan det være en stor mundfuld at komme i virksomhedspraktik på en rigtig arbejdsplads, hvor produktionen og driften naturligt nok prioriteres højt.

Flere år væk fra arbejdsmarkedet sætter sine spor, og hverdagen på en arbejdsplads kan stresse borgeren. Vi tilbyder derfor udvalgte borgere ressource- eller afklaringsforløb i mere trygge rammer på Massessons eget værksted, der hedder ’Mod Job’.

Værkstedet ligger på Lindevej 3 centralt i Helsinge, og her hjælper erfarne medarbejdere med at øge borgerens tro på egne evner. Vi afsøger interesseområder, afdækker styrker, skærper kompetencer, og formulerer en plan for udviklingen sammen med borgeren.

DEN TYPISKE SITUATION
Borgeren har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid, eller har slet ikke været på arbejdsmarkedet. Han/hun er endnu ikke klar til at komme i praktik på en rigtig arbejdsplads som følge af nervøsitet, manglende selvtillid, angst eller lignende.

DEN EFFEKTIVE INDSATS
’Mod Job’-værkstedet danner en god ramme om mange forskellige opgaver. Vi skræddersyr naturligvis en arbejds-/udviklingsplan for den enkelte borger, og aktiviteterne kredser fx om:

  • Design og produktion af havemøbler.
  • Istandsættelse af møbler: slibning, maling og ompolstring.
  • Design og produktion af møbler, hylder og brugsting af paller og genbrugstømmer.
  • Arbejde med biler, motorcykler, knallerter og cykler.
  • Servicearbejde for kunder: klipning af hæk, græsslåning, plantearbejde, snerydning og mindre pedelopgaver.
  • Udvikling af hjemmesider, salgs af værkstedets produkter, reklame og indkøb.
  • Kontoropgaver: regnskab, frokostordning, køb og salg.
  • Logistikopgaver: nummerering og prismærkning af produkter, kørsel af varer, planlægning.
  • Kantineopgaver: bagning af brød, forberedelse af morgenmad og frokost til værkstedet.

Derudover arbejder vi med at skabe en indholdsrig hverdag uden for værkstedet. Vi tilbyder ugentlig træning i fitnesscenter (i arbejdstiden) og andre idrætsaktiviteter, der inspirerer til et liv med hyppig fysisk aktivitet. Formålet er naturligvis at få borgeren i god form og anspore til på sigt selv at tage ansvar for velværen.

’MOD JOBS’ MÅL: ÅBNE DØREN TIL ARBEJDSMARKEDET
’Mod Job’-værkstedet ligner en rigtig arbejdsplads, og formålet med aktiviteterne er at give den usikre borger en reel tro på, at han/hun rent faktisk kan fungere på og blive en vigtig del af en arbejdsplads. Vi har skabt et miljø, hvor borgeren møder tryghed og klare rammer i kraft af meget erfarne medarbejdere. Borgeren oplever meget hurtigt, at han/hun er en værdifuld og uundværlig del af teamet, samt at han/hun faktisk har flere kompetencer, end han/hun ellers har troet.

Vi tager naturligvis også de svære samtaler, og vi følger op på borgeren gennem hele forløbet. Er det fx svært at møde til tiden, arbejder vi på at finde en model, som passer til borgeren, så der kommer succes, og så arbejder vi videre derfra. Eller er borgeren faldet tilbage i misbrug eller andre uhensigtsmæssige mønstre, tager vi hurtigt fat for at mindske tilbageskridtet og få borgeren på ret køl igen.

DOKUMENTATION
I et afklaringsforløb på 13 uger vil vi en gang om måneden gøre status i forhold til borgerens mødestabilitet, arbejdsopgaver og udvikling. Når forløbet ender, skriver vi en samlet vurdering af borgerens arbejdsevne og fremmødestabilitet, og vi evaluerer selve forløbet.

Efter afklaringsforløbet etablerer vi, afhængigt af borgerens parathed og potentiale, praktik på en rigtig arbejdsplads. Hvis det vurderes, at der ikke er arbejdsmæssigt perspektiv, vil vi sammen med borger og sagsbehandler finde ud af, hvad næste skridt så skal være. Vi arbejder målrettet med mentorindsats, og ofte er dette løsningen for at skabe mere afklaring og yderligere progression, før borgeren er klar til at tage springet mod en rigtig arbejdsplads.