Motivationspakken

Borgeren er klar til at modtage hjælp og klar til forandring. Vi screener behovet for støtte, og vi fjerner forhindringerne for progression.

Vi tror på, at ansvar for forandring kommer indefra. Derfor lægger vi solide kræfter i at arbejde meget struktureret med borgerens motivation. Med Motivationspakken overdrager vi gradvist ansvaret for progressionen til borgeren selv. Pakken indeholder alle de redskaber, der skal til for at komme i uddannelse eller beskæftigelse og for at slippe fri af en hverdag med mismod og evt. misbrug.

Vi screener behovet for støtte. Vi afdækker udfordringer, som står i vejen for progression. Vi sætter mål. Vi coacher og aktiverer ansvarsfølelse. Vi registrerer alle små fremskridt, og vi bestyrker hver gang borgeren i, at han eller hun er på rette vej.


Den typiske situation

Borgeren er klar over, hvilke udfordringer han eller hun står over for, og beslutningen om forandring er på sin vis truffet. Men borgeren er også fuld af tvivl i forhold til, om situationen kan forandres. Derfor har han eller hun brug for en fast og opmærksom hånd ved sin side.


Den effektive indsats

Motivationsarbejdet handler først og fremmest om at omsætte borgerens ønske om et bedre liv til troen på, at det faktisk kan lade sig gøre gennem konkrete handlinger. Vi sikrer solid forankring i borgerens bevidsthed og støtter tæt op om den mentalt ressourcekrævende proces, han eller hun står over for.


Motivationspakkens mål: afklaring og retning

Indsatsen i denne fase handler om at skabe overblik i borgerens bevidsthed og samtidig sikre en klar retning for progressionen.

Det afklarende arbejde forløber gennem en række samtaler mellem borger og mentor. Retningen udstikkes efter en nøje analyse af borgerens potentiale og overskud.

Vi er varsomme med at være for ambitiøse på borgerens vegne, fordi det kan give bagslag og risikere at sætte borgeren endnu længere tilbage, hvis oplevelsen af nederlag bliver den dominerende.

Motivationsarbejdet handler derfor om først at forstå borgeren og dernæst at skabe overordnet retning for forandringen.

Vi har erfaring for, at udfordrede borgere udvikler sig gennem mange små sejre og succeser. Med Motivationspakken coacher vi borgeren til at ville og se mening med de mange små skridt i retning af det gode liv med beskæftigelse, uden misbrug og med godt socialt liv.